dniotwarte600x200

Rozpoczęła się V edycja ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH”. Uniwersytet Szczeciński jako beneficjent bierze udział w przedsięwzięciu polegającym na prezentacji i promocji projektów, na które otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WZ oraz PO IŚ 2007 -2013.

Dział Projektów Europejskich US oraz koordynatorzy projektów inwestycyjnych zapraszają wszystkich pracowników US, mieszkańców najbliższej okolicy oraz turystów z całej Polski do obejrzenia efektów pracy zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, które są wynikiem dobrych pomysłów i przedsiębiorczych postaw niektórych Wydziałów US.

W dniach 11 – 13.05.2018 r. „otwieramy” projekty na co dzień niedostępne. W programie mnóstwo ciekawych atrakcji ukierunkowanych na: edukację i rozwój, kulturę i sztukę, warsztaty i szkolenia, zdrowie, sport i rekreację.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”  przygotowanymi przez Wydziały US, które realizują poszczególne projekty:
1. Centrum Dydaktyczno – Badawcze Nauk Przyrodniczych US (Wydział Nauk o Ziemi)
2. Remont Biblioteki US (Biblioteka Główna)
3. Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii (Wydział Biologii)
4. Service Inter Lab (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
5. Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka (Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia)
6. Laboratoria Badawczo-Rozwojowe eLBRUS (Wydział Matematyczno-Fizyczny)

  • Biblioteka Międzywydziałowa US

  • Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii

  • Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka

  • Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych

  • Service Inter-Lab

  • Laboratoria Badawczo-Rozwojowe eLBRUS